Pilihan Hotel yang sesuai

Suliati Asri Pastikan dekat dengan kawasan dilawati, jimatkan belanja JIKA tiket percutian sudah di tangan, langkah seterusnya yang perlu disiapkan segera adalah tempat penginapan. Hotel dan resort sesuai amat penting kerana ia memberi kenikmatan bercuti yang sempurna. Namun, bagi sesetengah orang, urusan penginapan boleh menjadi perkara nombor dua. Bagi mereka, bercuti adalah menjelajah tempat yang …

Pasir Penambang

MALAYSIANS will travel far and wide in search of a great meal. PHILIP LIM heads for a riverside town for some freshly cooked seafood. CONNOISSEURS of seafood will tell you that sometimes the really good restaurants are hidden from sight. It is true as far as the Kuala Sungai Restaurant in Pasir Penambang, Selangor, is …